რეკლამა

საინფორმაციო პორტალი „მხარეგთავაზობთ სარეკლამო მომსახურების სხვადასხვა პაკეტს

ერთჯერადი მომსახურება:

 • ერთი სიახლის განთავსება – 100 ლარი;
 • თემატური ბეჭდური ინტერვიუს მომზადება – 250 ლარი.
 • თემატური ბეჭდური ინტერვიუს მომზადება ფოტო/ვიდეომასალის დართვით – 350 ლარი.

მინიმალური მედიაპაკეტი – 200 ლარი; 

 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ სტატიის განთავსება – თვეში არაუმეტეს 5 -ჯერ;

სტანდარტული მედიაპაკეტი – 400  ლარი;

 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ სტატიის განთავსება – თვეში არაუმეტეს 10 – ჯერ;
 • დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსის გავრცელება – თვეში არაუმეტეს 10 – ჯერ;
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება – 5 აქტივობა;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში – თვეში არაუმეტეს 5-ჯერ;
 • ბანერის განთავსება – B1, B2

საინფორმაციო მხარდამჭერის სრული პაკეტი  

 • თვეში – 800 ლარი;
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების გაშუქება – ულიმიტოდ;
 • საიმიჯო სტატიის მომზადება, რომლითაც პორტალი მკითხველს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას თქვენი საქმიანობის მიზნების და აქტივობების შესახებ – ვიდეო და ფოტომასალის დართვით – თვეში არაუმეტეს 1;
 • თქვენს მიერ შერჩეულ რესპოდენტებთან თემატური ინტერვიუს მომზადება – თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ;
 • სარეკლამო ბანერის განთავსება – H1
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება – ულიმიტოდ;

ბანერები

H1 – 2000 ლარი;

B1 – 1000 ლარი

B2 – 1000 ლარი

B3 – 500 ლარი;

B4 – 500 ლარი;

B5 – 500 ლარი;

B8 – 1000 ლარი

ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე

მობ: 571 80 40 80