29 მაისი, ორშაბათი, 2023
29 მაისი, ორშაბათი, 2023

1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა საყოველთაო-სახალხო რეფერენდუმი, კითხვით: „თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე?“

1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა საყოველთაო-სახალხო რეფერენდუმი, რომლის შედეგების საფუძველზე, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ მიიღო „საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი“.

რეფერენდუმის კითხვა იყო „თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე?“.

რეფერენდუმის შედეგად, 1991 წლის 9 აპრილს, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი.

ავტორი:

ბოლო სიახლეები