“1 ნაჭერი პური მოითხოვა და პასუხად სცემეს და ლეიბი გამოართვეს, 2 კვირა რკინაზე ეძინა”…

78