შალვა რამიშვილი: თვითმიზანი ნიშნავს ახირებას და ევროპა ჩვენი ახირებაა?!

53

ცნობისთვის: თვითმიზანი – მიზანი, რომელსაც არა აქვს რაიმე საფუძველი, ახირება