რა ეწერა კანონის პროექტში, რომლის მიღებასაც საქართველოს პარლამენტი გეგმავდა

40