“ორი ვერსიის საქართველოა შექმნილი, ახალგაზრდები ითხოვენ აუხსნან – რომელია მართალი” – მამუკა არეშიძე

11