მამა იოსების ცხოვრების მძიმე ჯვარი და ბერის უკანასკნელი ლოცვა საავადმყოფოდან

167