ეკა სეფაშვილი: კანონი არ შეეხება ფიზიკურ პირებს – მეცნიერებს, სტუდენტებს, შშმ პირებს და სხვადასხვა პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარებს. არ იზღუდება უცხოეთიდან თანხის გადმორიცხვა, მნიშვნელობა აქვს – ვინ მიიღებს ამ თანხას. კანონი ეხება მხოლოდ მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა წლიური შემოსავალის 20%-ს აჭარბებს უცხოეთიდან მიღებული თანხა

57