“დააწყნარე ბებიაშენი, ამოგაძრობ მაგ ენას, შე ნაძრალა”- ანა წითლიძე ხალხის ძალის წამომადგენელს მიმართავს

75