აქტივისტი: უახლოეს დღეებში აუცილებლად მოხდება რევოლუცია!

194