22 სექტემბერი, პარასკევი, 2023
22 სექტემბერი, პარასკევი, 2023

საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და საქართველოს პარლამენტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და საქართველოს პარლამენტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

ხელმოწერილი დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითანამშრომლებენ პარლამენტის მიერ პარლამენტის არხის ამოქმედების მიმართულებით, რაც გულისხმობს რეგლამენტით გათვალისწინებული საპარლამენტო ღონისძიებების ტრანსლაციას, რომლის შინაარსზე, დროსა და ხანგრძლივობაზე პასუხისმგებელია პარლამენტი, ხოლო საზოგადოებრივი მაუწყებელი უზრუნველყოფს პირდაპირი ტრანსლაციის ხელმისაწვდომობას.

ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტები და საზოგადოებრივი მაუწყებლები განსხვავებული ფორმით თანამშრომლობენ და უზრუნველყოფენ საკანონმდებლო ორგანოს და მისი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობას.

უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამგვარი თანამშრომლობა შესაძლებელს ხდის მნიშვნელოვან და აუდიტორიისთვის აქტუალურ საკითხებზე პირველწყაროდან ინფორმაციის პირდაპირ რეჟიმში მიღებას.

ავტორი:

ბოლო სიახლეები