22 სექტემბერი, პარასკევი, 2023
22 სექტემბერი, პარასკევი, 2023

რეკლამა

საინფორმაციო პორტალი „მხარე გთავაზობთ სარეკლამო მომსახურების სხვადასხვა პაკეტს

ერთჯერადი მომსახურება:

 • ერთი სიახლის განთავსება – 100 ლარი;
 • თემატური ინტერვიუს მომზადება – 200 ლარი.

მინიმალური  მედიაპაკეტები:

 •  თვეში – 200 ლარი; 
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ სტატიის განთავსება – თვეში არაუმეტეს 5 -ჯერ;
 • დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსის გავრცელება – თვეში არაუმეტეს 5 -ჯერ;
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება – 3 აქტივობა;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში – თვეში არაუმეტეს 3-ჯერ;
 • ბანერის განთავსება – 
 • თვეში – 250  ლარი;
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ სტატიის განთავსება – თვეში არაუმეტეს 10 – ჯერ;
 • დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსის გავრცელება – თვეში არაუმეტეს 10 – ჯერ;
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება – 5 აქტივობა;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში – თვეში არაუმეტეს 5-ჯერ;
 • ბანერის განთავსება – 

საინფორმაციო მხარდამჭერის სრული პაკეტი  

 • თვეში – 400 ლარი;
 • თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების გაშუქება – ულიმიტოდ;
 • საიმიჯო სტატიის მომზადება, რომლითაც პორტალი მკითხველს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას თქვენი საქმიანობის მიზნების და აქტივობების შესახებ – ვიდეო და ფოტომასალის დართვით – თვეში არაუმეტეს 1;
 • თქვენს მიერ შერჩეულ რესპოდენტებთან თემატური ინტერვიუს მომზადება – თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ;
 • სარეკლამო ბანერის განთავსება – 
 • პარტნიორის მიერ მოწოდებული ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება – ულიმიტოდ;
 • ინფორმაციის გავრცელება „მთავარი ნიუსის“ კატეგორიაში – თვეში არაუმეტეს 10-ჯერ;
 • ფოტოგადაღება – თბილისის მასშტაბით თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ;

ბანერები

— 

ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე

მობ: 571 80 40 80