ანა წითლიძე: ევროპული მომავლისთვის ფიზიკურადაც ვიბრძოლებთ!

45